GS TS Nguyễn Gia Khánh chủ trì hội thảo
Là phát biểu của GS.TS Nguyễn Gia Khánh (Phó chủ tịch Hội nhi khoa Việt Nam) tại Hội thảo Hiệu quả của Probiotics lên tình trạng dinh dưỡng, miễn dịch và tiêu chảy của trẻ...